ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Malta strutturale biocompatibile, preconfezionata

Το B-STRUCTURA είναι ένα βιοσυμβατό δομικό κονίαμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 998-2. Το B-STRUCTURA είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 1.4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1, και Μετακαολίνη. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Malta strutturale biocompatibile

Το B-STRUCTURA G είναι ένα βιοσυμβατό δομικό κονίαμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 998-2. Το B-STRUCTURA G είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 3 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1, και Μετακαολίνη. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Miscela per iniezioni composta da calce idraulica naturale e metacaolino

Το μίγμα B-STRUCTURA INIEZIONE OPUS για ενέματα αποτελείται από καθαρή, λευκή, υψηλής αντοχής ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟ, η οποία παράγεται με τη χρήση ειδικά επιλεγμένων πυριτικών ασβεστόλιθων και Μετακαολίνη. Η όπτηση των ασβεστόλιθων διεξάγεται σε κάθετους κλιβάνους (ασβεστοκαμίνους) σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 1250° C και μετατρέπονται σε σκόνη με τη διάσπαση και μόνο του οξείδιου του ασβεστίου, χωρίς την ανάγκη κονιορτοποίησης. Η κονία αποτελείται αποκλειστικά από ΝΗL 5 και είναι απαλλαγμένη από ποζολανικά πρόσμικτα, σκωρίες υψικαμίνων, πυριτική παιπάλη ή υδραυλικές κονίες οποιουδήποτε είδους (κλίνκερ, τσιμέντο, κλπ.) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), και είναι σύμφωνη με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Malta strutturale biocompatibile, preconfezionata fibrorinforzata

Το B-STRUCTURA 10F είναι ένα βιοσυμβατό δομικό κονίαμα, ινοπλισμένο, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 998-2. Το B-STRUCTURA 10F αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 1.4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1, και Ποζολάνη. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου μέσω της σβέσης τους.

Malta strutturale biocompatibile, preconfezionata fibrorinforzata

Το B-STRUCTURA 15F είναι ένα βιοσυμβατό δομικό κονίαμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 998-2. Το B-STRUCTURA 15F αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 1.4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1, και Ποζολάνη. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου μέσω της σβέσης τους.

malta per ripristino e rinforzo strutturale

Το MATERICA είναι ένα μονού συστατικού θιξοτροπικό κονίαμα, ελεγχόμενης συρρίκνωσης, ενισχυμένο με ίνες και με αναστολέα διάβρωσης, που αποτελείται από πολύ υψηλής αντοχής τσιμέντα, βιομηχανικές άμμους με μέγιστη κοκκομετρία τα 0.5mm και ειδικά πρόσθετα. Είναι άψογο στην κατεργασία, ενώ τα εφαρμοσμένα στρώματά του διαθέτουν εξαιρετική πρόσφυση, ανθεκτικότητα, στεγανότητα, υψηλότατη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ιδανικό για την επισκευή ή για το σοβάτισμα του μπετόν, χωρίς την προληπτική αναστολή της διάβρωσης των ράβδων οπλισμού.

Ρητίνη βινυλεστέρα δύο συστατικών σε μεταλλικό κουτάκι χωρίς στυρένιο για δομική αγκύρωση.

Sistema epossidico, bicomponente, tissotropico

Το Elan-tech MC256/W256 είναι ένα εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, θιξοτροπικό και μέσου ιξώδους, ιδανικό για δομική συνένωση των κατασκευών και τον εμποτισμό των πλεγμάτων της TCS ΣΕΙΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Το Elan-tech MC256/W256 είναι το εποξειδικό σύστημα που χρησιμοποιείται στο σύστημα δομικής ενίσχυσης CARBO-STRUCURA, της κατηγορίας σύνθετων υλικών FRP 210C με CIT αρ. 497/2017. Το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού EN 1504-4.

barra in fibra di vetro pultrusa frp

Το TCS REBAR G10 είναι μια ράβδος από υαλονήματα εμποτισμένα με εποξειδική ρητίνη, που αποκτάται μέσω διέλασης. Η παραγόμενη ράβδος διαθέτει σημαντικά βελτιωμένες ιδιότητες πρόσφυσης.

barra in fibra di vetro pultrusa frp

Το TCS REBAR G είναι μια ράβδος από υαλονήματα εμποτισμένα με εποξειδική ρητίνη, που αποκτάται μέσω διέλασης. Η παραγόμενη ράβδος διαθέτει σημαντικά βελτιωμένες ιδιότητες πρόσφυσης.

Το TCS GLASS CONNECTOR είναι ένας σύνδεσμος σχήματος “Γ” από GFRP, ανθεκτικός στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί), εμποτισμένος με εποξειδική ρητίνη. Ο σύνδεσμος FRP εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου. Ο σύνδεσμος μπορεί να εφαρμοστεί με οργανικό μείγμα V-FIX ή με ανόργανο ένεμα B-STRUCTURA INIEZIONE OPUS, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS. Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο κατά ETA - 21/0524 σύμφωνα με το πρότυπο EAD 340392-00-0104.

barra in carbonio pultrusa ad aderenza migliorata

Το TCS REBAR C είναι μια ράβδος από ανθρακονήματα εμποτισμένα με εποξειδική ρητίνη, που αποκτάται μέσω διέλασης. Η παραγόμενη ράβδος διαθέτει σημαντικά βελτιωμένες ιδιότητες πρόσφυσης.

Fazzoletto di ripartizione per connessioni. Realizzato in PA riciclato caricato con fibra di vetro.

 

Barre elicoidali in acciaio

Η TCS TWIST 9A2 είναι μία πρωτοπόρα ανοξείδωτη ελικοειδής ράβδος, κλάσης Α2, που χρησιμοποιείται για την αγκύρωση, την σύνδεση την ξηρή περίδεση των τοίχων. Το ελικοειδές σχήμα και ο ισχυρά σκληρυμένος χάλυβας δίνουν στη ράβδο υψηλή αντοχή και σκληρότητα, επιτρέποντας τη μηχανική σύνδεση των στοιχείων.

Barre elicoidali in acciaio

Η TCS TWIST 6A2 είναι μία πρωτοπόρα ανοξείδωτη ελικοειδής ράβδος, κλάσης Α2, που χρησιμοποιείται για την αγκύρωση, την σύνδεση την ξηρή περίδεση των τοίχων. Το ελικοειδές σχήμα και ο ισχυρά σκληρυμένος χάλυβας δίνουν στη ράβδο υψηλή αντοχή και σκληρότητα, επιτρέποντας τη μηχανική σύνδεση των στοιχείων.

Barre elicoidali in acciaio inox

Η TCS TWIST 12A4 είναι μία πρωτοπόρα ανοξείδωτη ελικοειδής ράβδος, κλάσης Α4, που χρησιμοποιείται για την αγκύρωση, την σύνδεση την ξηρή περίδεση των τοίχων. Το ελικοειδές σχήμα και ο ισχυρά σκληρυμένος χάλυβας δίνουν στη ράβδο υψηλή αντοχή και σκληρότητα, επιτρέποντας τη μηχανική σύνδεση των στοιχείων.

connettore a fiocco fibra di vetro

Το TCS FIOCCO GLASS είναι σύνδεσμος-φιόγκος σε μορφή σχοινιού από ξηρά υαλονήματα. Ο σύνδεσμος μοιάζει με σχοινί καλυμμένο με ένα ύφασμα ("γάζα") από σωληνωτό πλέγμα, πράγμα που εγγυάται εργασιμότητα στο εργοτάξιο.

connettore a fiocco fibra di carbonio

Το TCS FIOCCO CARBON είναι σύνδεσμος-φιόγκος σε μορφή σχοινιού από ξηρά ανθρακονήματα. Ο σύνδεσμος μοιάζει με σχοινί καλυμμένο με ένα ύφασμα ("γάζα") από σωληνωτό πλέγμα, πράγμα που εγγυάται εργασιμότητα στο εργοτάξιο.

Το TCS STEEL G1200 είναι ένα μονής διεύθυνσης, υψηλής αντοχής ύφασμα (πλέγμα) από γαλβανισμένες χαλύβδινες μικροΐνες. Οι ίνες είναι θερμοσυγκολλημένες σε ένα πλέγμα, και στην εγκάρσια, και στην παράλληλη διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους κατά το άπλωμα, καθώς και η εργασιμότητά τους στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών αυτών. Το ύφασμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με οργανικά υλικά για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRP, και σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRCM.

Rete in fibra di vetro bilanciata

Το TCS GLASS R220AR είναι ένα ύφασμα (πλέγμα) από υαλονήματα, ανθεκτικό στα αλκάλια. Οι ίνες είναι θερμοσυγκολλημένες σε ένα πλέγμα, και στην εγκάρσια, και στην παράλληλη διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους κατά το άπλωμα, καθώς και η εργασιμότητά τους στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών αυτών. Το ύφασμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με οργανικά υλικά για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRP, και σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRCM.

tessuto in fibra di acciaio galvanizzato

Το TCS STEEL G650 είναι ένα μονής διεύθυνσης, υψηλής αντοχής ύφασμα (πλέγμα) από γαλβανισμένες χαλύβδινες μικροΐνες. Οι ίνες είναι θερμοσυγκολλημένες σε ένα πλέγμα, και στην εγκάρσια, και στην παράλληλη διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους κατά το άπλωμα, καθώς και η εργασιμότητά τους στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών αυτών. Το ύφασμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με οργανικά υλικά για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRP, και σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRCM.

Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio inossidabile

Το TCS STEEL X800-A4 είναι ένα μονής διεύθυνσης, υψηλής αντοχής ύφασμα (πλέγμα) AISI 316 από χαλύβδινες ανοξείδωτες μικροΐνες. Οι ίνες είναι θερμοσυγκολλημένες σε ένα πλέγμα, και στην εγκάρσια, και στην παράλληλη διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους κατά το άπλωμα, καθώς και η εργασιμότητά τους στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών αυτών. Το ύφασμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με οργανικά υλικά για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRP, και σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα για την παραγωγή σύνθετων υλικών τύπου FRCM.

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

Το TCS CARBON U300 είναι ένα μονής διεύθυνσης, υψηλής αντοχής ύφασμα (πλέγμα) από ανθρακονήματα. Οι ίνες είναι θερμοσυγκολλημένες σε ένα πλέγμα στην εγκάρσια διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους κατά το άπλωμα, καθώς και η εργασιμότητά τους στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών αυτών. Το ύφασμα είναι σε ξηρή μορφή, και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με οργανικά υλικά για την πραγματοποίηση του συστήματος CARBO-STRUCTURA, της κατηγορίας σύνθετων υλικών FRP 210C, με CIT αρ. 492/2017.

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

Το TCS CARBON U400HM είναι ένα μονής διεύθυνσης ύφασμα (πλέγμα) ανθρακονημάτων με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας. Οι ίνες είναι θερμοσυγκολλημένες σε ένα πλέγμα στην εγκάρσια διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους κατά το άπλωμα, καθώς και η εργασιμότητά τους στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών αυτών. Το ύφασμα είναι σε ξηρή μορφή, και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με οργανικά υλικά για την πραγματοποίηση σύνθετων υλικών FRP.

Rete composita in fibra di vetro realizzata con filato in vetro

Το TCS GLASS N350 είναι ένα σύνθετο ύφασμα (πλέγμα) από υαλονήματα, από ίνες κλάσης Ε, με επικάλυψη ανθεκτική στα αλκάλια. Το πλέγμα εξασφαλίζει σταθερότητα κατά το άπλωμα, καθώς και εργασιμότητα στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών του. Το ύφασμα μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα, εν προκειμένω με κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου, για την πραγματοποιηση συστημάτων ενίσχυσης.

rete in frp per rinforzo strutturale

Το TCS GLASS MR44 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

RETE IN FRP COMPOSITA IN FIBRA DI VETRO

Το TCS GLASS MR48 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

Rete composita in fibra di vetro bilanciata

Το TCS GLASS MR88 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

Rete composita in fibra di vetro bilanciata

Το TCS GLASS MR812 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

Το TCS GLASS MR1212 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

ANGOLARE IN FRP COMPOSITO IN FIBRA DI VETRO

Το TCS GLASS CORNER MR48 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP σε σχήμα γωνίας, ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το γωνιακό πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το γωνιακό πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το γωνιακό πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

ANGOLARE IN FRP COMPOSITO IN FIBRA DI VETRO

Το TCS GLASS CORNER MR88 είναι ένα σύνεθετο πλέγμα από GFRP σε σχήμα γωνίας, ανθεκτικό στα αλκάλια (Ινοπλισμένο Πολυμερές από Γυαλί). Το γωνιακό πλέγμα GFRP συγκεκριμένα αποτελείται από υαλονήματα και εποξειδική ρητίνη. Το γωνιακό πλέγμα GFRM εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και λειτουργικότητα επί τόπου, διατηρώντας μια τέλεια ευθυγράμμιση των ινών. Το γωνιακό πλέγμα μπορεί να εφαρμοστεί με ανόργανο κονίαμα, ειδικότερα με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο, για την υλοποίηση του συστήματος FORTIUS (CRM). Το σύστημα ενίσχυσης FORTIUS είναι πιστοποιημένο με ETA - 21/0524 βάσει EAD 340392-00-0104.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις πληροφορίες που εμπίπτουν στο Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003, “Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”, και συναινώ στην αξιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία “Newsletter” κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην προαναφερθείσα πληροφορία.