ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Malta da rinzaffo biocompatibile

Το SPRIZZO PONTE DI ADESIONE είναι ένας Βιοσυμβατός επισκευαστικός και αναστηλωτικός σοβάς, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το SPRIZZO PONTE DI ADESIONE είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 2.5 mm, με υψηλής ποιότητας σύνθετα πρόσθετα που βελτιώνουν την ικανότητα πρόσφυσης στο υπόστρωμα. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Pasta composta da copolimeri vinilversatici in emulsione

Το TC AGGRAPPANTE είναι μια πάστα που αποτελείται από συμπολυμερή  βινυλεστέρα σε μορφή γαλακτώματος και ασβεστολιθικά αδρανή, με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 2 mm. Κατάλληλο για την απόκτηση άγριων επιφανειών, έτοιμες να παραλάβουν την επόμενη στρώση σοβά ή επιχρίσματος λείανσης.

Eco intonaco biocompatibile preconfezionato

Το ECO-CAL είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το ECO-CAL είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 1.4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Eco intonaco biocompatibile preconfezionato

Το BIO 130 είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το BIO 130 είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 1.6 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

termointonaco - intonaco isolante

Το CLIMATHERM είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, θερμομονωτικός και μεγάλης  αφύγρανσης, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το CLIMATHERM είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

termointonaco a calce

Το CLIMATHERM M είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, θερμομονωτικός και μεγάλης  αφύγρανσης, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το CLIMATHERM M είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Malta da rinzaffo biocompatibile

Το SPRIZZO ANTISALE είναι ένας πεταχτός Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το SPRIZZO ANTISALE είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 2.5 mm, με φυσικές ρητίνες που ρυθμίζουν το τελικό πορώδες. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Eco intonaco biocompatibile deumidificante preconfezionato

Το INTOSTORICO είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, μεγάλης  αφύγρανσης, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το INTOSTORICO είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 2.5 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Eco intonaco Biocompatibile, deumidificante leggero

Το INTOPORE είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, ελαφροβαρής και μεγάλης  αφύγρανσης, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το INTOPORE είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 5 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Eco intonaco biocompatibile leggero ad alta resistenza

Το INTOPORE AR είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, ελαφροβαρής και μεγάλης  αφύγρανσης, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το INTOPORE AR είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 5 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Το IDROGEL είναι ένα σιλανικό υδροφοβικό τζελ, μονού συστατικού, οικολογικό, με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, που αποτελείται από μονομερές σιλάνιο, εύκολο στην εφαρμογή, για την επισκευή τοιχοποιιών που παρουσιάζουν προβλήματα ανοδικής υγρασίας και εμφάνισης διαλυμένων αλάτων, αφήνοντας τη διαπνοή τους ανεπηρρέαστη.

Eco intonaco biocompatibile, pigmentato

Το INTOCOLOR είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, χρωματισμένος με φυσικές χρωστικές γαίες, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το INTOCOLOR είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 2.5 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Eco intonaco biocompatibile, pigmentato

Το INTOCOLOR F είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, χρωματισμένος με φυσικές χρωστικές γαίες, προετοιμασμένος σε μορφή σκόνης και σύμφωνος με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το INTOCOLOR F είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 1.2 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Το προϊόν TERRE COLORATE αποτελείται από χρωστικές γαίες σε μορφή σκόνης, κατάλληλες για το χρωματισμό κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Οι χρωστικές γαίες αυτές είναι εντελώς φυσικές, αποκλειστικά ορυκτής φύσεως.

Adesivo rasante biocompatibile preconfezionato

Το ADE RAS είναι ένα βιοσυμβατό κονίαμα λείανσης για το φινίρισμα επιχρισμάτων, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το ADE RAS είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 0.6 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους. Φυσικά πρόσθετα προσδίδουν στο προϊόν εξαιρετική εργασιμότητα, δυνατότητα λείανσης και πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Sottofondo alleggerito isolante Biocompatibile

Το ISOLFONDO είναι ένα ελαφροβαρές, βιοσυμβατό θερμομονωτικό υπόστρωμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 13813. Το ISOLFONDO είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, διογκωμένης και με χαμηλό ειδικό βάρος, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 5 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Massetto alleggerito biocompatibile

Το POMICA MASSETTO είναι ένα ελαφροβαρές, βιοσυμβατό υπόστρωμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 13813. Το POMICA MASSETTO είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, διογκωμένης και με χαμηλό ειδικό βάρος, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 5 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Massetto drenante biocompatibile

Το MASSETTO DRENANTE είναι ένα βιοσυμβατό αποστραγγιστικό διαπερατό δάπεδο, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 13813. Το MASSETTO DRENANTE είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 1.5 έως 3 mm, χωρίς λεπτόκοκκα αδρανή. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

Malta biocompatibile priva di cemento

Το OPUS SIGNINUM είναι ένας Βιοσυμβατός οικολογικός σοβάς, που προετοιμάζεται επιτόπου στο εργοτάξιο. Είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα κεραμάλευρου που προέρχεται από θρυμματισμένα κεραμικά ψημένα σε χαμηλές θερμοκρασίες (συμπαγή τούβλα και κεραμίδια), κοσκινισμένα και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 4 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 3.5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1. Ο ασβέστης NHL 3.5, λευκού χρώματος, παράγεται από την όπτηση μαργαϊκών (πυριτικών) ασβεστολίθων σε θερμοκρασίες κάτω των 1250C, οι οποίοι έπειτα μετατρέπονται σε σκόνη οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους.

calce e canapa per intonaci e sottofondi

Το ISOCANNA είναι εντεριώνη (άχυρο) κάνναβης που παράγεται από το διαχωρισμό του ξυλώδους μέρους από το ινώδες μέρος, μέσω μηχανικής διαδικασίας, η οποία έπειτα θρυμματίζεται σε τμήματα μήκους περίπου 6mm, προκειμένου να αναμιχθεί με καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3.5. Η ανάμιξη του ISOCANNA με καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3.5 δημιουργεί ένα εντελώς φυσικό σύνθετο υλικό, υψηλής διαπνοής, βιοσυμβατό, θερμομονωτικό και πλήρως ανακυκλώσιμο.

Emulsione acrilica che svolge con azione consolidante

Το TC RINFORZANTE είναι ένα ακρυλικό γαλάκτωμα, κατάλληλο για επισκευαστική δράση και για ρύθμιση της απορρόφηση. Χρησιμοποιείται για να αυξήσει τη δύναμη και την πρόσφυση στο υπόστρωμα των υλικών επί των οποίων χρησιμοποιείται.

Iimpregnante consolidante Silicato di Etile

Το TC 35 είναι ένα επισκευαστικό εμποτιστικό προϊόν, αποτελούμενο από πυριτικό αιθύλιο. Το χαμηλό μοριακό βάρος και το χαμηλό ιξώδες του βελτιστοποιούν το βαθμό διείσδυσης του ενισχυτικού συνοχής, δημιουργώντας δεσμούς με το ορυκτό υπόστρωμα και αυξάνοντας τη μηχανική του αντοχή. Το προϊόν προσφέρεται για χρήση σε τούβλα, φυσικό λίθο, επιχρίσματα και κάθε άλλο ορυκτό υπόστρωμα, εφόσον είναι απορροφητικό.

Protettivo idrorepellente Silossanico

Το TI 10 είναι ένα σιλοξανικό υγρομονωτικό προστατευτικό χαμηλού μοριακού βάρους, που δεν δημιουργεί φιλμ. Το προϊόν προσφέρεται για χρήση σε τούβλα, φυσικό λίθο, επιχρίσματα και κάθε άλλο ορυκτό υπόστρωμα, εφόσον είναι απορροφητικό.

Protettivo idrorepellente Silano-Silossanico

Το TI 10 PLUS είναι ένα σιλανικό-σιλοξανικό υγρομονωτικό προστατευτικό χαμηλού μοριακού βάρους, που δεν δημιουργεί φιλμ. Το προϊόν προσφέρεται για χρήση σε τούβλα, φυσικό λίθο, επιχρίσματα και κάθε άλλο ορυκτό υπόστρωμα, εφόσον είναι απορροφητικό.

Rasante protetivo ed impermeabilizzante

Το IDROCALCE είναι ένα σύστημα δύο συστατικών, λειαντικό και αδιαπέραστο. Το πρώτο συστατικό είναι βιοσυμβατό, προσυσκευασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε συμφωνία με τα κριτήρια του προτύπου UNI EN 988- 1. To IDROCALCE είναι εντελώς απαλλαγμένο από τσιμέντο και από ενώσεις που ανήκουν στην ομάδα κλίνκερ. Είναι κατασκευασμένο από ένα μίγμα από καθαρή ασβεστολιθική πυριτική άμμο, κοσκινισμένη με συνεχές κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 0.6 mm.  Η μόνη κονία που χρησιμοποιείται είναι το NHL 5 του Saint-Astier σε συμφωνία με τα κριτήρια του προτύπου UNI EN 459- 1. Η άσβεστος NHL 5, λευκού χρώματος, παράγεται με την όπτηση πυριτικών ασβεστόλιθων σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 1250° C και μετατρέπεται σε σκόνη με τη διάσπαση και μόνο του οξειδίου του ασβεστίου, χωρίς την προσθήκη ποζολανικών υλικών ή υδραυλικών κονιών οποιουδήποτε είδους. Το δεύτερο συστατικό αποτελείται από ένα συμπυκνωμένο ακρυλικό γαλάκτωμα.

bandella impermeabilizzante per sistema TCS

Το BANDELLA είναι ένα στοιχείο από PP (πολυπροπυλένιο) με επικάλυψη ελαστομερούς πολυμερούς, κατάλληλο για στεγανοποίηση σε μέρη που υπόκεινται σε μετακινήσεις ή συστολοδιαστολές. Η χρήση του BANDELLA σε εργασίες στεγανοποίησης αποτρέπει το σχηματισμό μικρορωγμών στα σημεία που υφίστανται εφελκυστικές τάσεις, διασφαλίζοντας τη στεγανότητα του συστήματος υγρομόνωσης. Η χρήση του BANDELLA σε συνδυασμό με το σύστημα υγρομόνωσης της TCS προβλέπει επίσης τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων γωνιών CORNERBOND, τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές γωνίες, καθώς και του πλέγματος TCS GLASS CK 155, ως οπλισμό για τη βελτίωση της συνοχής και της μηχανικής αντοχής του στεγανοποιητικού στρώματος.

cornerbond impermeabilizzante per sistema TCS

Το CORNERBOND είναι ένα στοιχείο από PP (πολυπροπυλένιο) με επικάλυψη ελαστομερούς πολυμερούς, κατάλληλο για στεγανοποίηση σε μέρη που υφίστανται μετακινήσεις ή συστολοδιαστολές. Η χρήση του CORNERBOND σε εργασίες στεγανοποίησης, σε συνδυασμό με το BANDELLA, αποφεύγει το σχηματισμό μικρορωγμών στα σημεία που υφίστανται εφελκυστικές τάσεις, διασφαλίζοντας τη στεγανότητα του συστήματος υγρομόνωσης. Η χρήση των προσχηματισμένων γωνιών CORNERBOND, τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές γωνίες, καθώς και του υφάσματος BANDELLA και του πλέγματος TCS GLASS CK 155, ενδείκνυται ως οπλισμός για τη βελτίωση της συνοχής και της μηχανικής αντοχής του συστήματος υγρομόνωσης.

Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali

Το TCS GLASS CK155 είναι ένα ύφασμα (πλέγμα) από υαλονήματα, ανθεκτικό στα αλκάλια. Το πλέγμα εξασφαλίζει σταθερότητα κατά το άπλωμα, καθώς και εργασιμότητα στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών του. Το TCS GLASS CK155 μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου NHL 5 ή με άλλα παραδοσιακά κονιάματα για την παραγωγή οπλισμένων σοβάδων.

Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali

Το TCS GLASS CK100 είναι ένα ύφασμα (πλέγμα) από υαλονήματα, ανθεκτικό στα αλκάλια. Το πλέγμα εξασφαλίζει σταθερότητα κατά το άπλωμα, καθώς και εργασιμότητα στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών του. Το TCS GLASS CK100 μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου NHL 5 ή με άλλα παραδοσιακά κονιάματα για την παραγωγή οπλισμένων σοβάδων.

Rete composita in fibra di vetro realizzata con filato in vetro

Το TCS GLASS N40 είναι ένα σύνθετο ύφασμα (πλέγμα) από υαλονήματα, από ίνες κλάσης Ε, με επικάλυψη ανθεκτική στα αλκάλια. Το πλέγμα εξασφαλίζει σταθερότητα κατά το άπλωμα, καθώς και εργασιμότητα στο εργοτάξιο, διατηρώντας την τέλεια ευθυγράμμιση των ινών του. Το ύφασμα μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ανόργανα κονιάματα, εν προκειμένω με κονιάματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου, για την πραγματοποιηση υποστρωμάτων και ενισχυμένων σοβάδων.

Compact Pro

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Σύνθετο σύστημα εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης από πανέλα πετροβάμβακα. Συνδυάζοντας την καινοτομία με την παράδοση, το SISTEMA PRO είναι η εξέλιξη των συστημάτων θερμοπρόσοψης για θερμομόνωση, ηχομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Εξαιρετικής διαπνοής και εντελώς φυσικό για υψηλής άνεσης διαβίωση. Το SISTEMA PRO αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες μονής πυκνότητας, περίπου 80 kg/m³, άκαυστες και διαπνέουσες, από ίνες πετροβάμβακα, με θερμική αγωγιμότητα ίση με 0.034W/(mK). Το συγκολλητικό λείανσης του SISTEMA PRO είναι το ADE RAS: ένα βιοσυμβατό λειαντικό συγκολλητικό, προσυσκευασμένο σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 998- 1. Το ADE RAS είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 0.6 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Panello monodensità

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Σύνθετο σύστημα εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης από πανέλα πετροβάμβακα. Συνδυάζοντας την καινοτομία με την παράδοση, το SISTEMA TCS είναι η εξέλιξη των συστημάτων θερμοπρόσοψης για θερμομόνωση, ηχομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Εξαιρετικής διαπνοής και εντελώς φυσικό για υψηλής άνεσης διαβίωση. Το SISTEMA TCS αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες μονής πυκνότητας, περίπου 100 kg/m³, άκαυστες και διαπνέουσες, από ίνες πετροβάμβακα, με θερμική αγωγιμότητα ίση με 0.036 W/(mK). Το συγκολλητικό λείανσης του SISTEMA TCS είναι το ADE RAS: ένα βιοσυμβατό λειαντικό συγκολλητικό, προσυσκευασμένο σε μορφή σκόνης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 998- 1. Το ADE RAS είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του κλίνκερ. Αποτελείται από ένα μίγμα ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 0.6 mm. Η κονία αποτελείται από καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο SAINT-ASTIER NHL 5, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Σύνθετο σύστημα για εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων μέσω πανέλων από ίνες κάνναβης. Συνδυάζοντας την πρωτοπορία με την παράδοση, το SISTEMA TCS είναι η εξέλιξη συστημάτων για την εξωτερική θερμομόνωση κελυφών, την ηχοαπορρόφηση και την ενεργειακή οικονομία. Μεγάλης διαπνοής και εξ ολοκλήρου φυσικό, για μια άνετη και ευχάριστη διαμονή.

Το SISTEMA TCS αποτελείται από ένα μονωτικό πανέλο ενιαίας πυκνότητας περίπου 100kg/m³, άκαυστο και διαπνέον, φτιαγμένο από ίνες κάνναβης, που διαθέτει με θερμική αγωγιμότητα 0.039 W/(mK). Το συγκολλητικό επίχρισμα του SISTEMA TCS είναι το ADE RAS: ένα συγκολλητικό λειαντικό βιοσυμβατό επίχρισμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το ADE RAS είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του clinker. Αποτελείται από ένα μίγμα καθαρής πυριτικής και ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 0.6 mm. Η μοναδική κονία που περιέχεται είναι η Καθαρή Φυσική Υδραυλική Άσβεστος NHL 5 του SAINT-ASTIER, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ, ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΠΩΝ

Σύνθετο σύστημα για εξωτερική και εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων μέσω πανέλων από ίνες κάνναβης. Συνδυάζοντας την πρωτοπορία με την παράδοση, το SISTEMA TCS είναι η εξέλιξη συστημάτων για την εξωτερική θερμομόνωση κελυφών, την ηχοαπορρόφηση και την ενεργειακή οικονομία. Μεγάλης διαπνοής και εξ ολοκλήρου φυσικό, για μια άνετη και ευχάριστη διαμονή.

Το SISTEMA TCS αποτελείται από ένα μονωτικό πανέλο ενιαίας πυκνότητας περίπου 30kg/m³, άκαυστο και διαπνέον, φτιαγμένο από ίνες κάνναβης, που διαθέτει με θερμική αγωγιμότητα 0.038 W/(mK). Το συγκολλητικό επίχρισμα του SISTEMA TCS είναι το ADE RAS: ένα συγκολλητικό λειαντικό βιοσυμβατό επίχρισμα, προετοιμασμένο σε μορφή σκόνης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, σύμφωνο με το πρότυπο UNI EN 998-1. Το ADE RAS είναι εντελώς ελεύθερο από τσιμέντο και ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία του clinker. Αποτελείται από ένα μίγμα καθαρής πυριτικής και ασβεστολιθικής άμμου, κοσκινισμένης και με συνεχή κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 0.6 mm. Η μοναδική κονία που περιέχεται είναι η Καθαρή Φυσική Υδραυλική Άσβεστος NHL 5 του SAINT-ASTIER, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Angolare PVC con rete

Γωνία προστασίας ακμής από υαλονήματα. Το πλέγμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του ANGOLARE είναι το TCS GLASS CK 155, που χρησιμοποιείται για το οπλισμένο λειαντικό επίχρισμα στο TCS SISTEMA PRO.

Profili di partenza AL

Γωνιακό προφίλ με διατομή τύπου νεροσταλάκτη. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με το πάχος των θερμομονωτικών πανέλων που θα χρησιμοποιηθούν.

Rompigoccia con rete

Νεροσταλάκτης από PVC με πλέγμα υαλονημάτων, με δυνατότητα βαφής και λειτουργία ως νεροσταλάκτης.

Tassello TCV

Βύσματα για τη μηχανική αγκύρωση των θερμομονωτικών πανέλων σε παντός είδους τοιχοποιίες.

Nastro NC

Διογκούμενη ταινία από PU (πολυουρεθάνη) που εξασφαλίζει αεροστεγανότητα και θερμομόνωση, για χρήση με το TCS SISTEMA PRO.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις πληροφορίες που εμπίπτουν στο Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003, “Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”, και συναινώ στην αξιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία “Newsletter” κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην προαναφερθείσα πληροφορία.