ΚΑΘΑΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ

Καθαρή Φυσική Υδραυλική Άσβεστος

Calce idraulica naturale pura a bassa resistenza

Η NHL 2 είναι μια καθαρή, λευκή, υψηλής αντοχής φυσική υδραυλική άσβεστος SAINT-ASTIER, που παράγεται με τη χρήση ειδικά επιλεγμένων πυριτικών ασβεστόλιθων. Η όπτηση των ασβεστόλιθων διεξάγεται σε κάθετους κλιβάνους (ασβεστοκαμίνους) σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 1250° C και μετατρέπονται σε σκόνη με τη διάσπαση και μόνο του οξείδιου του ασβεστίου, χωρίς την ανάγκη κονιορτοποίησης. Η ΝΗL 2 είναι απαλλαγμένη από ποζολανικά πρόσμικτα, σκωρίες υψικαμίνων, πυριτική παιπάλη ή υδραυλικές κονίες οποιουδήποτε είδους (κλίνκερ, τσιμέντο, κλπ.) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), και είναι σύμφωνη με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Calce idraulica naturale pura di colore bianco

Η NHL 3.5 είναι μια καθαρή, λευκή, υψηλής αντοχής φυσική υδραυλική άσβεστος SAINT-ASTIER, που παράγεται με τη χρήση ειδικά επιλεγμένων πυριτικών ασβεστόλιθων. Η όπτηση των ασβεστόλιθων διεξάγεται σε κάθετους κλιβάνους (ασβεστοκαμίνους) σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 1250° C και μετατρέπονται σε σκόνη με τη διάσπαση και μόνο του οξείδιου του ασβεστίου, χωρίς την ανάγκη κονιορτοποίησης. Η ΝΗL 3.5 είναι απαλλαγμένη από ποζολανικά πρόσμικτα, σκωρίες υψικαμίνων, πυριτική παιπάλη ή υδραυλικές κονίες οποιουδήποτε είδους (κλίνκερ, τσιμέντο, κλπ.) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), και είναι σύμφωνη με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Calce idraulica naturale pura ad alta resistenza

Η NHL 5 είναι μια καθαρή, λευκή, υψηλής αντοχής φυσική υδραυλική άσβεστος SAINT-ASTIER, που παράγεται με τη χρήση ειδικά επιλεγμένων πυριτικών ασβεστόλιθων. Η όπτηση των ασβεστόλιθων διεξάγεται σε κάθετους κλιβάνους (ασβεστοκαμίνους) σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 1250° C και μετατρέπονται σε σκόνη με τη διάσπαση και μόνο του οξείδιου του ασβεστίου, χωρίς την ανάγκη κονιορτοποίησης. Η ΝΗL 5 είναι απαλλαγμένη από ποζολανικά πρόσμικτα, σκωρίες υψικαμίνων, πυριτική παιπάλη ή υδραυλικές κονίες οποιουδήποτε είδους (κλίνκερ, τσιμέντο, κλπ.) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), και είναι σύμφωνη με το πρότυπο UNI EN 459-1.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις πληροφορίες που εμπίπτουν στο Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003, “Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”, και συναινώ στην αξιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία “Newsletter” κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην προαναφερθείσα πληροφορία.